HOME PAGE
SIGN UP
CONTACT US
SEM-consult
   www.SEM-consult.dk
 
      

Kontaktinfo

   Idegrundlag       Ydelser

   Hvem er vi

   Kunderne, hvem er det       Værditilførsel til kunden

 

 

                   

 • Konsulent- og videnleverancer

SEM-consult leverer spidskompetencer

 til  Consumer Product  producenter og leverandører

omkring  klargøring til produktdata-publicering 

i overensstemmelse med  Globale Standarder og

datasynkronisering via GS1-certificerede datapools

 •  Bliv briefet om hvad der sker på området rundt omkring i verden

 • Bliv uddannet / opbyg  intern viden om hvad det drejer sig om

 • Få forståelse og commitment for sagen hos topledelsen

 • Forstå  den fulde betydning af de tiltag der skal  mplementeres

 • og integreres med virksomhedens interne processer og systemer.

 • Vær sikker på at forstå at dete bliver det nye fremadrettede

 • "fælles varesprog" ud imod kunder og øvrige samhandelspartnere

 • Og det når helt ud til forbruger via e-kataloger og standardsøgning

 • Gennemgå de interne systemer , processer og data  med henblik på

 • at  forberede til datasynkronisering efter globale standarder

 • Kommuniker implementeringsplaner til kunderne.

 • Forberedelse til Global product Classification, GPC 

 • Forberedelse af egne produktdata til opfyldelse af Global Standard 

 • Identificer gaps i forhold til nuværende situation

 • Tilpas forretningsprocesser og IT-systemer til trinvis implementering

 

 • Værditilførsel til kunden

Markante benefits for producent og leverandør

via  implementering af GPC Global Product Classification

og publicering og synkronisering af kvalitetssikrede

produktdatamed alle kunder  i overensstemmelse  med

Globale Standarder og via  GS1 certificeret datapool.

Altså aflevere korrekte og komplette produktdata

ét sted  på én form  til alle  kunder

 • Benefits på tværs af hele Supply Chain 
 • Markante benefits internt hos producent / leverandør 
 • Case-studier hos producenter i Europa og USA/Canada 
 • Viser benefits på ikke under 0,1% af omsætningen
 • Salesforce time
 • Finance time
 • Customer service time
 • Inventory
 • Logistic costs
 • Warehouse & DSD deliveries
 • Out-of-stocks
 • Speed to market
 • - and "on tracks" to the comming RFID / EPC world 

 

 

 
HOME          Links           Referencer           Cases           Priser              FAQ!

Spørgsmål? sem@SEM-consult.dk,  Svend Erik Mølgaard, mobiltlf. +45 41 42 60 10
© 2005 SEM-consult.dk, All Rights Reserved.

Supply Chain Flow,        Seamless processes       and        e-collaboration,

           up- and   downstream

Efficient Master Data Synchronization,

           Standard Data- and Process exchange with trading partners
Master Data Management and Product Classification, 

            compliant to GS1 Certified Datapools
                                                                   GS1         (Global Standards One)

                                                                   GDSN    (Global Data Synchronization Network)

                                                                   GPC       (Global Product Classification)

  Supply Chain Consulting                                                             for the Concumer Product Industry and Consumer Product Suppliers